Saga Bacardí
54765
ESCRITURA DE VENTA EN SUBASTA DE PARTE DEL MAS LLUNELL, DE LOS SAMBASART, HACIA ANTONIO DE CASANOVAS Y SERRA.


Die XXVIII Jouveris January anno a Nativitate Domini MDCCIL. Barchinone.
In Dei nomine noverint universo: Quod nos Dr. Josephus Thomas Bessa Pbr. et Canonicus Penitentiarius Sanctae Cathedralis Barcinonen Eclesiae electus et nominatus per Administratorem Ilustre Capitulum Canonicorum, ejisdem, Sanctae Ecclesiae pro ut de dicta nomnatione constat instro recepto apud Domono scribam majorem dicti Administratorem Iliustro Capituli 6 die Novembris anni 1744, Dr Franciscus Esteve Pbr. Et Vicarius perpetuis Ecclesiae Parrochialis Beatae Mariae de Mari hujuste civitatis pro ut de collatione ejusdem vicariae in mei favorem facta, constat quibusdam Aposthilicis litteris a Romana Curia emanatis. Fatis Romae aplid Sanctam mariam majorem sexto Bus Nay anni 1743, et in executionem positis per Ordinarium Ecclesiasticu, Narcinonen uti Comissaruum, et executorem apostholicum provisione per istum facta prima die July presenti anni 1748, quorum signore isamu prima die July fuit mihu facta collation de praefata Vicaria, et de ea eadem die possisionum, adeptus fuipro ut de presenti omnibus large api paret in processu executive ipssarum bullarum actuato in curia, vicaratus Ecclestici Barcinone, de quo fidem praebet Rndus. Dr. Antonius Campillo Pbr. Notario et ejusdem curiae scriba, et Fr. Jacobus a Jesu mortu, Prior Conventus Sancti Josephi ordinis Carmelitarum excalceatorius presentis civitatis pro ut de mea nominatione constat qui bisdam patentibus liiteris manu Administrationem Rndi. P. Fr. Nicholai a Jesumaria Generalis ejusdem ordinis firmavit per suum secretarium referentati et sigillo dictae Religionis minitis datis in Conventu Sancti Petri de Pestrana ejisdem ordinis die 9 mensis May proxime elapsi. Dictis in quam Canonici Penitentiary Vicary perpetui, et Prioris procuratorum respective nominibus manimissores, et executores testamenti, seu ultima voluntatis Magnifici Raymundi de Sembasart, et Roger difuncto domicelli Barcinone domiciliati per cundem testatorem electi, et nominati (una cum Maria Theresia de Sembasart, et de Feu ejusdem testatoris uxore D. Francisco Sembasart et Roger sacetode societatis Jesu, Eulalia de Feu, et Falguera vidua Magnifici Pauli de Feu militis, Administtratorem Rndo. P. Fr. Bernardo de Sabater, et de Sembasart dispensario majori Monasteru Beatae Mariae de Ripoll ordinis dicti Benedicti Claustralium, Nobili Domino Ignasio de Rius et de Falguera de Consolio Suae Magestatis in regia Audientia presentis Cataloniae Princpiatus, et indo P. Fr. Petro Martyre Socorrats ordinis praedicatorum Conventuali in Conventu Divae Cathalinae Virginis martirus presentis civitatis citajunctis, suo cum ultimo testamento per dictum testatorem condito et ordinato paenes Domonum Bartholomeum Cerveró difuncto notario publico Barcinonae die 18 February anni 1719, esque nomine gerentes vicis piarum causarum per dictu, testatorem soucum praechalendato testamento haeredem suarum instituitaru in casu qui locum habuit ob sui decessum, nullis sibi superstitibus liberis. Attendentes, et considerantes pro adimplemento piarum dispositionum per Domonum Magnificum Bernardum de Sembasart suo cum praechalendato testamento fieri ordinarum venderé deberi omnia bona einsdem testatoris, et inter alia ex quibus comporeatur illius universales haeredeitas in venitur infra petia terra. Attendentes, etiam, et considerantes dicta, et infram petiam terrae per Petrum Llunell agricolam Parrochia Sancti Phaelicis de Lupricatu Dig. Barcinonae ipsus petiae terrae possessorum hi pothecam fuisse in illo censuali prety termille sex centum nonaginta septem librarum, et pentionis annua centu, nonaginta quatuor librarum, et decem septem soledoru, per dictum Llunell et Celedoniam ejus matrem vendito et originaliter creato Rndis. Abbatissa, et Monasterio Beatae Mariae de Girusalem presentis civitatis instro receptor apud Domonum Eudaldum Rotllan, difuncto notario public R.E. Barcinonae 8 die Juli anni 1682, et ratione diversarum pentionum ex praefato censuali debitarum librem fuisse intro ductam per dicti Abbatissam, et Monasterium, contra relatum Magnificu Raymundu, de Sembasart ut possessorem dictae petiae terrae in regia Audientia presentis Cathaloniae principatus, ac in aula Nobilis D. Franisci de Bassarás et Viñas ejus meritissimi Senatoris Actuario Augustino Güell notary public R.C. Barcinonae, et post obitum dicti de Sembasart nos in ulla fuisse citatos. Atendentes demde, et conciderantes nos onus dictae manumissoriae finire peroptando, et pro ejus complement tantum modo hujus modo venditionem deficere, upsamque exequi nequi, quin prius praehabita lis extinct foret. Qua propter, amogabilem compositionem dicto Abbatissae, et Monasterio obtucimus, qua acceptata infra,m petiam terrae in publico subasto posuimus, ipsaque subastante vos infrus emptor infrum pretiu,m octo mille librarum obtulistis pro ea, et ut majori licitatori fuit relata petia terrae vobis liberata.
Atendentes insuper, et considerantes post subastationem dictae petiae terrae, et ejus rematationem fuisse, inter dicti Abbatissam, et Conventu, ex una, et nos partibus ex altera, super presentis firmatam, et jurata, transactione, et concordiam fuisse, inter dicti Abbatissam et Conventu, ex una, et nos partibus ex altera super presentis firmatam, et juratam transactionem, et concordiam receptam pae nest Domonom Josephum Franciscum Fontana notario publico Barchinonae, et Joannem Olzina, et Cabanas notario infrum simul stipulantes, et insolidum claudentes sub diversis chaneldarys quórum pruus fuit 22 die Desembris nuperrime devoluti, et in ea in hitum, et Conventu quod dictae octo mille librae, quae sunt pretiu, dictae venditiones destribue rentur hoc nodonimirum bismille, et qunquaginta librae pro solutione laudeny ratione presentis venditionis debito, de inde mille tercentu, septuaginta quinque librae nobis ut manumissoribus praefatis, in satisfactione, partis crediti dictae manumissoriae competentus in ipsa petia terrae anteriores tamen crédito seu censuali dicti Abbatissae, et Conventui. Porro ter mille sexcentum nonaginta septem librae, eisdem Abbatissae, et Monasterio in luitionem, et quitationem dicti sui censualis. Insuper ipsis Abbatissae et Monasterio octingentu viginti duas libras, et quatuor solidos ad bonum computum pentionu dicti sui censualis, et denique quinquagionta quinquae librae et sex decim solido nobis ad computum reliqui supti nostri crediti ideo. Desiderantes voluntatem dicti testatoris exequi
Primo: Pro luendo, quitando, et redimendo supradictum censuale proprietatis termille sexcentu nonaginta septem librarum, et pentionis annuae centu, octuaginta quatuir librarum, et decem septem solidorum quod annuatin die 8 mensis July praefat Abbatossa, et Monasteriu, recipere debent super infra petia terrae ratione dictae hipotheca.
Item: Pro solvendo, et satisfacendo dicto Abbatissae, et Conventui octingentu, viginti duas libras, et quatuor solidos ad bonum computum majoris quantitatis illis debitae pro pentionibus ex relato censuali cessis.
Item: Pro solvendo et satisfacendo Illustri Domino Abbati, et Devoto Monasterio Beatae Virginis Mariae de Montesserrato ordinis Divi Benedicto Regularis Observantiae mille quinquaginta quinque libras, et decem solidos monetae Barcinonae ad comlementu, bismille, et quiquaginta libraru ejusdem monetae, pro laudemio ratione presentis venditionus dicto Monasterio Montisserrati debito. Cum residuae, nongentu, nonaginta quatuir librae, et dece, solidi ad bonum computum dictarum bismille quinquaginta librarum jam sint per nos anticipatae, et persolutae pro ut de earim sollutione constat binis apocis per suum legitimus procutatorem nobis firmatis una scilicet de quadrigentum nonaginta septem libris et quinque solidis paenes Domonum Joane, Franciscu, Casals notariu publico Barcinona 8 die May anni 1742, et altera de similibus quatrigentum nonaginta septem libris et quinque libris paenes notario infru, 2 die Juny super elapso et alis ad effectum nobis satisfaciendi bismille quadringentum viginti quinque libras, et ex solidos, nimiru, nongentum nonaginta quatuir librae et decem solidi pro parte dicti laudemy per nos anticipata dictis Abbati, et Monasterio Montisserrati centu, mille tercentu,m septuaginta quinquae librae pro parte dicti nostro cderiti anteriori censuali dicti Monastery de Hierusalem, et residuae quinquaginta quinque librae, et sexdecim solidi ad computum residui ejusdem nostri crediti. Gratis, et ex nostra certa scientia, agentesquae tamen haec cum aute et decreto Illustris Domini Auditoris tabula testamentorum et piaru, causarum defunctorum, presentiae civitatis, et Diog. Barcinonae, inferius authori santis et decretantis, per nos dictis respective nominibus, et nostros in dicta manitissoria, seu in haereditate, et bonis quae fuerunt dicti Raymundi de Sembasart successores, quos qunque vendimus nominibus et authe presentis, et ex causa venditionis hujusmodi concedimus vobis nonor Antonio Casanovas botigerio pannoru Barcinonae civi licet absenti inferius tamen acceptanti tanquam plusdanti, et afferenti in encantu publico tabba infrius in aerenda mediante, et curritore infro interveniente, et vestris, et quibus volueritis perpetuo. Totam illam petiam terrae vocatam “Lo Camp del Pou” juxta riariam quae descendit ex Sancta Cruce de Ordine partim campam, partim quae heremam cum arboribus diversorim generu, continentem in se antiquitus sexdecim modietarum postea vero vigente quinque nunch autem, tantum modo viginti modiatarum parum plus, vel minus vel id, quid sit modo nuncupatam “Lo Fryutará den Llunell” com introhitibus, exhibibus, ómnibus que, juribus, et pertinentys suis universis quam relato manumisor lo nomine titulisquae inbfris habemus, et possidemus pro ut dictus difuncto Raymundus de Sembasart die suei obitus habebat, et possidebat in termino Sancti Phaelicis de Lupricato diog. Barcinonae in loco dicto “Las Corominas”. Et tenetur dicta petia terrae per Priorum Sancti Sebastiani de Gurgitibus authoritate Apostholica dicto Monasterio Beatae Mariae Montisserrati unitum, et agregatum et sub dominio, et alodio dicti Monastery nomine dicti Prioratus, ad censum duarum quarteriarum, et octo cortanorum ordei bono nitidi, et receptibilis ad mensuram Barcinonae, et quatuir solidorum anno quilibet perpetuo solvendoru, die seu festo Sancti Joannis mensis Juny. Et terminatur dicta petia terrae ab oriente in honore Catharinae Guinot viduae Josephi Guinot agricolae villae Sancti Phelicis de Lupricatu; a medirie cum dicta rieria qua descenditá Sancta Cruce; ab occidente cum lupricatus; et a cirtio in honore Rndu. Dris. Josephi Bosch, et Talavera Pbri. Et Benefitiati Ecclesiae Parrochialis Beatae Mariae de Mari presentis civitatis. Et pertinet. Et spectat dicta petia terrae ad nos relatis respective nominibus ex praechalendato testamento dicti difuncto Magnifici Raymundi de Sembasart et Roger cui pertinefat titulo venditionis sibi tamquam plus danti, et offerenti in encantu publico et suis perpetuo factae, et firmatae per Mariam Lluiell, et Steva nomine suo proprio, et ut thenutariam, et usufructuariam haereditatis, et bonorum quae fuerunt praenominati Petri Llunell viri sui pro ut de dicta venditione constat instro publico, in papiro Regy sigilli primi scripto acto in dicta Parrochia Sancti Phelicis de Lupricatu die 16 February, anni 1716 dominy, ratione laudato recepto et clauso, sive subsignato per Domonum Paulu Ricós difuncto notario publico V.C. Barcinonae. Hanc autem venditionem facimus nominibus et authe presentis sicut melius dici potest, et intelligi cumpactis tamen, et conditionibus modoque, et forma expressis in tabla infra quae est thenoris sequentis.= Encantau, y heheu, y ab publuch encant al mes donant lluirau tota aquella pessa de terra part campa, y part herma, ab alguns arbres de diferents generos en ella plantats de tinguda de vint mojadas poch mes o menos, o allo que sia antiguament anomenada “Lo Camp del Pou”, y vuy “Lo Fruytará de Llunell” que lo difunct Magnifich Ramon de Sembasart y Roger donzell en Barcelona domiciliat tenia y possehia en la Parroquia y terme de Sant Feliu de Llobretat en lo lloch dit “Las Corominas”, y al costat de la Riera que baixa de Santa Creu de la qual los Ilustres Señors Marmessors de dit Señor Ramon de Sambasart ne farán venda perpetua a la persona qui major preu oferirá ab los pactes seguents.=
Primo: Sapia lo comprador, que la dita pessa de terra se te per lo Ilustre Señor Abat y Monastir de Nostra Señora de Montserrat de la Montaña del Orde de Sant Benet com a tenint lo Priorat de Sant Sebastiá de Lorgs, y en dominu y alou de dit Monastir a cens de dos quarteras, y vuyt cortans de ordí bo, net, y rebedor a mesira de Barcelona, y quatre sous ab diners tots añs pagador lo dia de San Joan de Juny lo qual cens deurá pagar dit comprador ultra del preu oferirá.
Item: Sapia dit comprador, que ultra del preu oferirá se haurá de encarregar sobre la dita pessa de terra, deu lliuras de penció annual inlluibles a favor del Molt Ilustre Capitol de la Santa Iglesia de Barcelona eo del Ilustre Señor Canonge Protector de la Capella de la Verge, y Martyr Santa Eulalia, den Satisfacio de aquellas deu lliuras annuals, que lo difunt Señor Francisco de Sembesart Cavaller ab son testament mará fossen donadas a la persona que vuydaria de posar, y traurer los demassos, que lo mateix Señor Ramon de Sembasart deixá a dita Capella de Santa Eulalia.
Item: Sapia, lo comprador que del preu oferirá se haurá de satisfer a la Rent. Mare Abadessa y Monastir de Jerusalem la quantitat que se li delegará en lo acte de venda y lo restant ho haurá de pagar comptants a dits Señors marmessors.
Item: Sapia dit comprador que la dita pessa de terra está llogada a Vicens Alvareda pagés de Sant Feliu de Llobregat, y que no podrá removerlo de ella fins lo dia de Sant Joan de Juny de 1749, com y també, que tots los lloguers de la mateixa pessa de terra vençuts, y que cauran fins dit dia, de Sant Joan de Juny de 1749 no van compresos ab la present venda, ans be, expressament sels reservan dits Señors marmessors.
Item: Sapia lo comprador que haurá de satisfer al llogater de dita pessa de terra los gasgos que tinga en la mateixa pessa de terra lo dia de la venda.
Item: Sapia dit comprador que per quant dits Señors marmessors tenen ja satisfeta al dit Monastir de Montserrat molta part del lluysme devedor per rahó de la present venda. Que per ço dits Señors marmessors satisfarán enterament dit lluysme sens dany ni despesas de dit comprador.
Item y finalment. Sapia dit comptador que lo acte de la present venda, y sos depentents se hauran de fer y firmar en poder de Joan Olzina y Cabanas notari publicu de número de Barcelona, y no de altre al qual haurá de satisfer dit comptador lo quern diners y los salaris dels dependents, y també lo quern al corredor qui encantará la present tabba ultra del preu oferirá.
Y ab dits pactes, y no altrament digau qui dirhi vulla que al mes donant se lluitrará.
Et sic cum dictis pactis, et conditionibus modoque et forma in preinserta tabba expressis, et non sine eis dictis respective nomis licut et authente extrahimus presenta de jure, dominio, et proprietate dictae manumissoriae eadem quae in vestrum vestrorumque jus, dominium, et posse miavimus et transferimus dictis respective nominivus et authe pleno jure ad habendum et perpetuo possidendu, et inde vestras facere voluntatis absque vontradictione, aliqua nostril, et nostrorum in dicto munere successoru promitentes relatis respective nominivus, et authe tradere vobis vel cui volueritis possessionim corporalem seu quasi predictori quae, vobis praefatis resepctive nominibus, et authe venditimus, et in ea facemus vos, et vestros existere potiores vel vos, aut vestri possitis vestra, et corum propria authe ipsam possessiouem libere aprehenderé, et aprehensam licethe retinere nos enim nominibus et authe presentis interim idest donech dictam possessionem habueritis fatherum, et constituimus nos presenta quae vobis vendumus, pro vibus, et vestris tenere, et possidere, seu quasi volentes, et concentientes cisdem respective nominibus, et quthe ut vigore horum verbum, et ex juris dis positione aut als ipsa possessio in vos et vestros tradita ceseatur ac si per nos vobis tradita extitisset realiter, et de facta proterea ex causa presenta, et als omni meliori modo cedimus nominibus, et authe respective presens, et mandamus vobis, et vestrus omnia jura, et actiones quascumque nobis, seu dicta manumussoria competentes in presentia quae vobis vendimus contra quas cumquae personas, bono, et ces ratione, et ocasione eorumde, quibus, juribus et actionibus cessis possitis uti et vestri uto agore, et experiri in juditio, et extra, et alia facere quae facere poteramus ante hujusmodi venditionem. Nos enim nominibus et authe presente facimus, et constituimus vos, et vestros in his domonos, et procutatores ut in rem vestra propria, adfaciendu, inde vestrae libitum voluntatis. Salvi tamen Semper, in et super presentis quae vobis vendimus censu, jure, dominio, firma, fatiga et alio quolibet jure dicti Prioratus Santi Sebastiani de Gurgitbus qui census desuper est expressus, et cavo in quam laudimio inde pro presentis solvere cometenti. Pretium vero jujus venditionis est octo mille et ducentu, librae monetae barcinonae ex quibus deductis ducentum libris per vos lucratis de axaus in subastatione dictae petiae terrae remanent vobis franchae, et per vos solvenda octo mille librae ejusdem monetae, ex quoqiodem pretio de voluntate nostra et ex facúltate, et potestate quas cum presenti vobis damus paenes vos retinentis quinque mille quingentum septuaginta quatuor libras, et quaturdecim solidos ad effectum ellas ex solvendi personis supra in preludio hujusmodi, venditionis nominatis causisque, et rationibus, ibi expressis a quibus in actu solutionis ètatos et recuperatis apocas et difinitionem nobis et cessiones vobis respective dirigendas quo scilicet ad tuendum, et defendendum presenta quae vobis vendimus contra cunctos, et ad agendum in casu evictionis ejusdem si sequeretur, volentes, et concentientes quid factis per vos solutionibus presentis sitis, et succedatis in licum, et jus dictorum creditorum competanque pro inde vobis et vestris illae ac eaedem temporis prioritatis, juris porioritas, hipothecae, ac aliae preheminentiae, et praerrogativae quae dictis creditoribus nunch competunt et tunch competerent si lluito et solutio respective praesentiae eis factae non forent quiniam ad presenta peragenda facimus, et constituimus vos, et vestros in his dominos et procutatores ad presenta exequenda. Et ideo renuntiando expectionis presty sic non conventi et legi qua deveptis ultra dimidium justi prety subvenitur et exceptioni de dolo et actioni in factum omnique aly juri his obvianti donamus nominibus, et authe respective presens, et remittimus vobis, et vestris cum presents si quid presenta plusmodo valent aut abinde valebunt pretio antedicto. Insuper nominibus, et authe respective praefatis convenimus, et bona fide promittimus vobis, et vestris presenta quae vobis vendimus facere vos, et vestros habere, retenere et possidere perpetuo contra cuntos tenerique Semper de firma, et legali evictione, ac legitima defentione ptorum Semper et in omni casu, et evento cogitato, et incogitato quomodoqumque et qualiter cumque evenienti, et contingenti tam de jure quam de facto, et de restitutione ómnium missionum, dampnorum, et interesse quae in de pro presentis sustinueritis super quibus credatur vobis, et vestris cestro, et eorum plano, et simplici verbo, vel solo juramento ad quod deferimus nulo alio probationum genere requisito. Et pro his comlendis et firmiter attendendis obligamus noibus, et authe suptis vobis, et cestris omnia, et singula bona, et jura, dictae manumissoriae mobilia, et immobilia ubique habita, et habenda juraque et actiones illius quascumque renuntiantes, quantu ad haec legi dicenti delationem juramenti ante sui prestationem posse revocari, et non valere. Omnique aly juri rationi, et consuetudini his obviantibus quovismodo, et legi generalem renuntiationem prohibenti. Et ut presenta omnia, et singular majori gaudeant fgirmitate non vi nec dolo sed sponte juramus in animas nostras ad Domonum Deum et ejus Sancta quatuor Evangelia minibus nostris supra pectora positis more sacerdotali presenta attendere, et complere et nullo contra facere aliqua ratione, seu causa. Ad haec ego dictus Antonius Casanovas emptor praefatus laudans approbans, rattificans, et comfirmans supradicta omnia, et singular acceptansque a vobis dictis dominis manumis sorib shujusmodi venditionem per vos mihi superius factam cum pactis, et conditionibus contntis in tabba inb eadam venditione inserta quibus expresse concentio. Gratis, et ex mea certa scientia convenio, et bona fide protitto vibis, et vestries quid practa superius expressa attendam et complebo nec non ego, et meu in dicta petia terrae successors exsolvemus quolibet anno prae habitas dcem libras Illustri Domino Protectori Capellae Dicae Eulaliae Sedis Barcinonae in aliqua dilation, excusatione, et compensation cum assueto salario procutatoris et restitution missionum, et expenserum, et pro his complendis obligo vobis, et vestries spetialiterque, et expresse hipotheco dictam petiam per me superius empptam et genetaliter omnia et singular bona mea mobilia, et immobilia presentia, et future Renuntians cuiscumque legi, et juri mihi n his quiquimodo juvanti. Haec igitur omnia, et singular pro ut supra sunt promissa facimus paciscimus et promittimus una pars nostrum alteri., et nobis ad in vicem, nec non notario ingro ut publica persona pro quibus intersit rcipienti et stipulanti. Ad haec ego Petrus Constansó curritori colli publucis, et juratus presentis civitatis Confiteor et in veritate recognosco vobis dicto Antonio Casanovas emptore relato quod presenta per vos empta fuerunt per me ex ordine dictoru manumissorum venditorum ex posita venalia, et publice subastata per loca solita dictae presentis civitatis, et cum diversae personae ad emendum presenta ad me accessissent attamen apparuit alter, qui majus rectantum pretium pro presentis offered quantum, vos qui supra narratum pretorum vobis tamquam plusdanti, et offerenti in encantu public has tam liberavi fiscalem, et vos presenta emistis me mediante, pretio preexpresso. Actum ut supra.
Testes firmarum dia Dominorum Manumissorum, et Petri Constansó curritoris sunt Balthazar Ribas olitor, hortoru Portae Novae hujus civitatis Paulus Miarons juveras botigerius, et Josephus Antonius Mallachs scriptor Barcinone residents.
Testes vero acceptationis quam Barconone facit Antonius Casanovas emptor diemetiso sunt Hiacinthus Oliveras lanificus civitatis vici, et Phelix Prusant juvenis botigerius Barcinone gens.

Item: Alia instro nos dicti Dr. Josepuis Thomas Vessa, Dr. Franciscus Esteva, et Fr. Jacobus a Jesu Maria nominibus respective presens venditores pralibati, gratis, et ex nostra certa scientia firmamus apocam vobis dicto Antonio Casanovas emptori relato licet absenti superios tamen acceptantis de dictis octo mille libris barcinonibus. Quae sunt pratium, praemissae per nos vobis factae venditionis. Habitis, et receptis hoc modo reimitrum quinque mille quingentum septuaginta quatuor libras, et quatuor decim solidos quas de voluntatis nostra et ex facultate, et potestate per nos dictis respective nominibus cum dicta venditione attribute paenes vos retinuistis ad effectum illas ex solvendi personis supra nominates causisquae et rationibus ibi expressis, et residuas bismile quadringentum viginti quinquae libras, et sex solidos in pecunia numerate raeliter, et de facto in notario et testium, infrorum presentia per manus tertiae personae, et solventis pro vobis et ex pecunys vestrus proprys ut ipsa dixit. Et ideo renuntiando exceptioni pecuniae prae non nimeratae non habitae, et non receptae et omni aly juri his obcianto. In testimonium praemissorum hans nominibus respective praefatis facimus vobis apocam de solute. Actum ut supra.
Testes sunt presenti primi.

Nos Stephanus Vilanova Pbr. V.J. Dr. Arceheianorus et Canonicus Ecclesiae Sedis Barchinonae in spiritualibus, et temporalibusd V.SG. Offitialis, et Auditor Parroqchiae Ecclesiae tabulae testametorum. Et piarum causarum presentis civitatis, et Diog. Garcinonae pro Ilustrissimo et Reverentissimo Domini D. Francisco Dias Santos de Bullon Dei, et Sancta Sedis Aposthilicae gratia Episcopo Barcinonae regi quae Conciliario Quia en hujusmodi venditionis petiae terrae instro nos sunta quae sucris contrarientur Canonibus S.S. P.P. Santionibus nec sac Conc Trid Decretis no si tram imo verius dictae suae Illustrissimae Dominationis interposimus authoritatem pariter, et decretum Dau Barcinona die 31 mensis January anno a Nativitate Domini 1749.
Vilani V. S. offs. Ac Auditor.
De mandato dicti Ilustris et Administratorem Rndi,. Domono V.S: offs. Ac auditoris presents ex pedi vit Dr. Marianus Mandri Pbr. Notario et scriba dictae ciruae cum sig. Ejusdem ciroae impressione.
Si+no Administratorem Rndi, P. Fr. Placidi Ruiz de Casteñeda Monachi professi Beatae Virginis Mariae de Montesserrato ordinis Diog. Benedicti Procuratoris ad infra et alia peragenda, legitime constituti et ordinati abs Ilustri Administratorem Rndo. Domonico Abbate, et Devato Monachorum Conventu ejusdem regy monastery pro ut de ejus Procuratoione constat instro altero apud notario infru recepto die 3 mensis July anni 1737 de qua presenti fidem preveo. Qui relato nomine presenta dominy ratione dudavit, et firmavit censsibus tamen, et laudemys acalys pribus dominicalibus dictis, suis principalibus forsam debitis, et non solutis in omnibus, et per omnia semper salvis. Quam firmam praecitato nominae facit barcinona penisque me Joannem Franciscu, Casals notario publici de número Barchinone infrum die 28 mensis January anno a Naticitate Domino 1749. Presentibus pro testibus Francisco Oliveras Agricola Parrochiae de Gallifá diog. Barcinonae in dicta civitate reperto et Antonio Salva de familis dicti Domini firmantis ab ista vocatis, et assumptis ac D. Joanne Olzina et Cabanas notario publico de número dictae civitatis qui ut substitutu notario infru alys negotys legitime ocupati in presents interfuit.
De precendenti dominy ratione firma licet calamo alieno scripta fidem facio ego Joannes Franciscus Casals authoritatibus Apostholica at quae regia Notario supramemoratus hic propria me scribens mani, die, mensis, et anno proxime relatis.

Dicto die Barcinone.
Nos S. Anna de Reart Abbatissa regy Monastery Beatae mariae de Hierusalem ordinis S.P.S. Francisci regularis observantiae presentis civitatis, S. Elisabet maria Mora, Vicaria, S. Francisca Eulalia Gobert, S. Eulalia Parés, S. Monica Piñol, S. Anna Maria Plantí, S. Josepha Pomada, S. Cayetana Escardó, S. Maria Elisabeth de Reart. S. Maria Francisca Matas, S. Josepha Maria Barenys, S. Francisca Rosa Pareller, S. Josepha Eulalia Parallere, S. Anna Maria Arlegui, S. Gertrudis Maria Tantalaya, S. Anna Feliu, S. Antonia Orrí, S. Francisca Llauder, S. Josepha Antonia Artigas, S. Maria Fontana, S. Theresia Llauder, S. Eulalia Francisca Martorell, S. Elena Ramon, S. Maria Angela Puig, S. Agnes Feu., S. Hieronima Potau, S. Maria Theresia Claret, S. Hiacintha Seguó, S. Maria Anna Corominas, S. Theresia Triter, S. Eulalia Graner, S. Maria Serafina Montessat, S. Maria Josepha Robert, S. Maria Ludovica Laveroni, S. Maria Rosa Ribell, et S. Susanna Cerdá de obediencia. Onmes Religiosae profesase dicti regy Monastery convocatae, et congregatae in loquutoriu illius ubi alias prosimilibus, et alys actibus, et nebotys dicti Monastery pertractandis siliti sumus convocari, et congregari tamquam major, et senior pars et plisquam diae partes monialium profesarum dicti Monastery, habita ratione impdeditarum, acaliarum in hujusmodi convocatione interesse non valentiu, comunitatem tenentium, et dict M. Abbatissam et Monasteriu facientu, celebrantiu, et representantium dicto nomine. Gratis, et ex nostra certa scientia confitemus, et in veritate recobnosiomus vobis honor Antonio Casanovas botiguerio pannoru Barcinona civi licet absenti et notario infro ut publice personae pro vobis presenti, et stipulanti quod pro manumissoribus, et executoribus testamenti, seu yltimae voluntatis Magnifici Raymundi de Sembasart difuncto domicelli Barcinone domiciliati et ex illis octo mille libris barcinonibus, quae sint pretium venditionis per illos vobis factae, et firmatae, de tota illa petia terrae bocata “Lo Camp del Pou” tinentiae viginti modiatarum parum plus vel minus sit in termino Sancti Phaelicis de Lupricatu Dig. Barcinonae in loco dicto “Las Corominas” large designata, et confrontata in instro dictae venditionis recepta apud notario infru die presenti, et exfacultate, et potestate per dicto venditores vobis com piae calendata venditione data, et attributa modoque infro, et sub pacto vessionis infrae dedistis, et solvistis nobis dicto nominae Quatuor mille quingentum, debe, novem libras, et quatuor solidos monetae Barcinonae quae sunt scilicet ter mille sexcentu, nonaginta septem lubrae pro luitione et quitamento illis censualis proprietatis similium ter mille sexcentu, nonaginta septem librarum et annuae pentionis centu, octuaginta quatuor librarum, et devem septem solidoru quod annuatim die 8 mensis July nos recipere debemus super dicta petia terrae et residuae octingentu, viginti duae librae, et quatuor solidi ad bonum computum majoris quantitatis nobis devitae pro pentionibus no relato censuali censis. Et est sciendum quod dictum censuale pertinet, et spectat av nos dicto nomine, seu verius ad dictu, Monasteriu, titulo venditionis, et originalis ejusdem censualis reationis dicto Monasterio factae et firmatae, per Colidoniam Llunell viduam Anthici Llunell difuncto africolae dictae Parrochiae Sancti Phaelicis de Lupricatu uti thenutariam, et usofructuariam bonorum dicti difuncto apud Dominum Eudal Domonum Rotllant notario publico R.C. Barcinonae die 8 mensos July anni 1682, Modus vero solutionis dictarum quatuir mille quingentum decem novem librarum, et quatuor solidorum Barcinonesium tali fuit, et est quiniam illas habuimus dicto nomine et recipimus a vobis hoc modo nimirum, ter mille sexcentum nonaginta septem libra, per mediu, archivi insignis Comununitatis Procuratorum Ecclesiae Parrochialis Beatae Mariae de Mari presentis civitatis quadam partita per vos nobis in illo facta die presenti ad soltam notari infri quamdittam grattam, et acceptam habemus praeindicato nomine cum presenti, et residuas octingentuu, viginti duas libras, et quatuor solidos numerando realiter et de facto in hotary, et testium infrorum presentia. Et ideo renuntiando exceptioni pecuniae praedicta non numeratae, non habitae, et non receptae, et omni aly juri his obvianti. In testimonium praemissorum hedum hacen facimus vobis apocam de soluto. Verum etiam ab solutionem, diffinitionem, et remissionem perpetuas de dicto censuali pretio siicet pentionibus, etrary ac alys ejusdem censualis accessorys. Imponentes nobis, et nostris in dicto Monasterio successoribus super presentis silentium sempiternum, facientesque dictis Manumissoribus, et suis bonum, et perpetuum finem pactumque firmussimom de ulterius aliquid non petendo, et de nonagendo solemntsi stipulation vall ac et roborat in manu et posse notario infris. Cancellantes, et annullantes cum presenti, quid pretium dicti censualis, et pensiones ex illo solutas tantum praechalendatum censualis intrum viresque, et obligationes illius ita quod nobis prodesse, nec vobis no cere nullo inqua tempore valent. Quo vero ad residuu dictarum pentionum, et ratt, et ad vestrum interesse, idest ad cessionem infram tuenda, ipsum inscrum in suis primevis robore, et valore sit, et permaneat. Nec non ex pacto inter vos, et nos dicto nomine ante hanc firmam in hito, sine tamen eviction, et aliquali obligaione. Damus relato nomine cedimus, et mandamus vobis, et vestries omnia jura, et actions cijusvis spetici sint ratione dicti nomine credi erga dictos manumissores, et bona relate manumissoriae aliasque quasvis personas, et bona, qui is juribus, et actionibus cessis possitis presenta per vos empta tueri et defendere contra cunctos, et alias cis uti, et agree in quivis casu vobis, et vestries a jure oportuno omni meliori modo. Nos enim ponendo vos, et vestros in locum, et procutatore ad presenta omnia, exequenda. Insuper promittimus contra praemissa non facere nec nehire quavis, seu rotione. Actum ut supra.
Testes sunt vener Jacobus Oliveras Clericus, Paulus Miarons juvenis botigerius, et Josephus Antonius Malláchs scriptor Barcinonae degentes.

Dicto die Barcinone.
Ego P. Fr. Placidus Ruiz de Castañeda monachius professus Monastery Beatae Virginis Mariae de Montesserrato ordinis Divi Benediti regularis observantiae, ut procurator ad infra et alia peragenda legitime constitutus, et ordinatus abs Ilustri Domino Abbate, et Devo, monachorum Convnetu ejusdem Monastery pro ut de meo mandato constat instro recepto apud Domonum Joannem Franciscum Casals notario publico Barcinonae die 3 July anni 1737 dicto inquane nomine, Gratis et ex mea certa scientia confiteor et in veritate recognosco vobis hon, Antonio Casanovas botigerio pannorum Barcinonae vibi licet absenti, et notario infro ut publica persona pro vobis presenti et sctipulanti. Quid pro fiat ut in antecedenti isqie obi dictur dedistis, et solvistis mihi dicto notario mille quinquaginta quinque libras, et decem solidos monetae Barcinonae, Quae sunt ad complementum bismille quinquaginta libram ejusdem monetae, et istae por laudemio relatae venditionis dictis dominis principalibus meis debito cum residuae, nongentu, nonaginta quattuir librae, et decem solidi ad bonum computum bismille quinquaginta librarum ja sint per dictos manumissores antiapatae, et persolutae pro ut de earum solutione apparet binis aposis per me ut procuratorem relatu, praefatas manumissoribus firmatis una scilicet de quadrigentu, nonaginta septem libris et quique solidis paenes Dominum Joannem Franciscum Casals notario, 8 die may anni 1742m et altera de similibus quadringentum nonaginta septem libris et quinque solidis paenes notariu infrum 2 die Juny nuperlapsis, Modus vero solutionis dictarum mile quinquaginta quinque librarum, et decem solidorum Barcinonum talis fuit, et est quania in illas habeo dieromine, et recipio a vobis nimerando realiter et de facto in notario et testium infrorum presentia per manus tertiae personae, ex solventis pro vobis, et ex pecunia vestris proprys ut ipsa dizit. In cujus rei testimonium hanc eodem nomine facto vibis apocam de solute. Nec non expacto inter vos, et me relato nomine ante hanc firmam inhito sine tamen eviction, et aliquali obligation do, relato nomine, cedo et mando vobis, et vestries omnia jura, et actions cujusvis spetiei sint ratione, crediti dictorum principalium meorum erg adictos manumissoribus juribus, et actionibus cesis possitis presenta per vos empta, sueri et defenderé contra cunctos, et al seis uti et agere inquavis casu vobis et bestris a jure oportuno omni meliuri modo. Ego enim relato nomine ponendo vos, et vestros in locum, et jus dici principalium meorum facio, et substituo vos, et vestros in his Domoinos, et procutatorres ad procuratoris omnia exequenda. In super promitto contra praemissa non facere nec venire quasvis causa seu satione. Actum ut supra.
Testes sunt Franciscus Oliveras agrícola, Parrochiae de Gallifá diog. Barcinona, et Antonius Selva de familia dicti confitentis.

Dicto die Barcinone.
Ego Petris Constansó curritor colli publicus, et juratus presentis civitatis, Gratis et ex mea certa scientia, confiteor, et in veritate recognosco vobis hono Antonio Casanovas botigerio pannorum Barcinonae civi licet absenti,e t notario infro ut publicae personae pro vobis presenti et stipulanti. Quod numerando realiter, et de facto in notary et testium infrorum presentia. Dedistis, et solvistis smihi centum triginta tres libras sexsolidos, et octodenarios barcinoneses quae sunt quarto denario mihi copetenti ratione venditionis vobis tamquam plusdanti, et oggerenti in encantu public meque interveniente factae per manimissores et exequtores testamenti, seu ultimae voluntatis Magnifici Raymundi de Sembasart, et Roger difuncto domicelli Barcinonae domiciliati de tota illa petia, terrae tinentiae vigente modietarum parum plus, vel minus sit in termino Sancti Phelicis de Lupricatu Dig. Barcinonae in loco dicto “Las Corominas” large designata, et confrontata in instro dictae venditionis recepto apud notario infru die presenti. In cijus rei testimonium hanc facio vobis apocam de soluto. Actum ut supra.
Testes sunt Baltasar Ribas olitor ortarm Portae Novae hujus civitatis Paulus Miarons juvenis botiguerius, et Josephi Antonius Malachs scriptor Barcinone residens.

Dicto die Barcinone.
Ego Joannes Olzina et Cabanas notarii publico de número Barcinonae infrus, Gratis et ex mea certa scientia, confiteor et in veritate recognosco vobis honor Antonio Casanovas botiguerio pannorum Barcinonae civis licet absenti tanquam presente. Quod mpodo ingro dedistis, et solvistis mihi centum quadraginta tres libras sex solidos et octo denarios monetae Barcinonae, quae sunt pro salarus instri venditionis vobis tarraquam plusdonanti et oggerenti in encantu publico et vestris perpetuo facta per manumissores et executores testamenti, seu ultima voluntatis Magnifici Raymundi de Sembasart difuncto domicelli Barcinonae domiciliati de tota illa petia terrae tinentiae, viginti modiatarum parum plus, vel minis sit in terimino Sancti Phaelicis de Lupricatu Diog. Barcinona in loco dicto “Las Corominas” large designata et congrontata in instro dictae venditionis apud me recepto die presenti aliorumquae dictae venditionis dependentum pro ut large de preents per partitas minutas apparet in computo sequenti:
Compte del que importan los salaris de la venda feta per los Señors marmessors de D. Ramon de Sembasart al Señor Anton Casanovas de una pessa de terra situada en lo terme de Sant Feliu de Llobregat y de sos dependents.
Primo per lo quern diner de las 8000 Ll del preu de dita venda………………..133Ll 6S 8D.
Item: Per la partida de 3697Ll feta en lo arxiu de Santa maria per lluició del censal de Gerusalem………………………………………………………………………………………8S.
Item: Per la difinicio de dit censal…………………………………………………….2Ll 10S.
Item: Per la apoca de 1055Ll 10S firmada per lo procurador del Monastir de Montserrat per lo lluisme………………………………………………………………………………………2Ll.
Item: Per la apoca de 133Ll 6S 8D. firmada per Pere Constansó corredor per son quern diners……………………………………………………………………………………….1Ll.
Item: Per la apoca del present compte………………………………………………..1Ll.
Item: Per un full sello primer per la copia authentica de dita venda…………….1Ll 9S 10D.
Item: Per un full sello segon per la difinició del censal de Gerusalem………………7S 5D.
Item: Per tres fulls sello ters per las tres apocas de Montserrat de Constansó, y del present compte…………………………………………………………………………………….......11S 3D.
Item: Per sis fulls sello quart per lo original de dits actes……………………………13S 6D.

143Ll 6S 8D.

Modus vero solutionis dictarum censum quadraginta trium librarum, sex solidorum, et octo denariorum Barsinonom talis fit, et est quoniam illas habeo et reception a bovis numerando realiter, et de facto in notary et testium infrorum presentia per manus tertiae personae ex solventis pro vobis et ex pecunys vestries proprys ut ipsa dixer. In ajus rei testimomium hanc facio vobis apocam de solute. Actum ut supra.
Testes sunt Franciscus Comelles Joannes Civil et Josephus Antonius Mallachs scriptores Barcinonae degentes.
Paene me Joannem Olzina.