Saga Bacardí
55185
ESCRITURA DE VENTA DE CENSO DE LOS ALOY HACIA LORENZO PUJOL Y PUJOL.


Die vigessima secunda mensis Juny, anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo quinquagessimo quarto, Barchinonae.
In Dei nomine noverint Universi. Quod nos Maria Aloy vidua Francisci Aloy agrae die sui obity in Parrochiae Sanctae Columbae de Gramanet Barcinona dig. Agenty, uti tenutia haereditatis, et bonorum quaefuerunt dicti difuncto viri mei. Pro meis dote, sponsalitio, et alys juribus, et creditis quae haveo, et havere debeo in illis haereditate, et bonis antiqua laudabhilem, et observata consuetudinem Barcinonae, constitutionem quae Cataluniae Generale Perpiniani aeditam (jac nostra) incipientum, et Maria Theresua Serdá et Aloy uxor Augustini Serdá agrae parage Sancti Stephani de Cervelló dig, uti haereditis universalis bonorum omnium quae fuerunt dicti Francisci Aloy patris meis, per ipsum instituta, in casu qui locum habuit ob morte absque filis Francisci Aloy ejus filis, grabris que mei haeredis primus locus instituti, illius cum ultimo testamento quod fecit, et firmavit paenes Rndu. Rectorem dictae parrochiae Sanctae Columba de Gramanet, die trigessima Octobris millessimo septingentessimo trigessimo octavo, mater, et filia, dicti respe nominibus, aserent ego dicta Maria Theresia me monorem fore viginti quinque annorum majorem vero viginti triu annorum. Et agens haec in presentia de voluntate, et concensu dicti viri mei inferius consentienbis. Pro expeditione aliquirum negociorum vul de cul presentis nobis urgentiu, indigemus pecuniae quantitate ifnra, ad quam havendu, et consequebat modus, absque forma nobis non ocurrit quam pervicumindibionis censualis infri. Ideo gratis, et ex nostra certa sciencia, per nos, et nostros haeredes, et successores quiscumque vendimus, et ex causa himodi benditionis concedimus vobis Rndo. Dri. Laurentio Pujol Pbro. et Benefitiato Parrochialis Ecclesiae Sancti Cucuphatis de Rech presenti civitatis, his presenti, ementi, et acquirenti ut laica, et privatae personae, et non de pecunis alicujus benefiti, sentitili Ecclesiastici, sed vestra propria inclus sui as et labore adquisitis, et vestris perpetuo. Totam illud censu mortuum jam creaturm prety, sive proprietateis octingentum septuaginta unius librarum barcinonam, et tempore ejus caculiu his pentionis quadraginta trium librarum, et undecim solidorum, et nom vigore Regiae pragmaticae teuctem modo pentionis viginti sex librarum duorum solidorus, et septem denariorum quid annu abim die undecima mensis Aprilis nobis titulis infris, universitas,e t singulares personae praefacae paesesione, et termini Sancti Stephani de Cervelló facimus, et praestant, unacum omnibus, pentionibus, et ratta ex presento censuali, a quocumque tenpore rebro usque indiem presentem debitis, rattas, et pensionibus in pesteru debendis, et decurrendis, et pretio illius in suits nuscus. Et est sciendum quid dictum censuale est submissum et subjectum infro gratiae redimendi, quid un, et vestri, sequi, et servare bene amini. Et pertinet, et spectat presentum censuale ad nos scilicet ad me dictum Maria Aloy uti ob tenutaria praefatam. Ad me autem dictu Mariam Theresiam Serdá et Aloy tamquam haereditus em universalem dicto Dr. Francisci Aloy patris mei, per cum institutum ejus testamento superios scalenato. Cui quidem Francisco Aloy vire, et patri respetive nostro, dictum censuale pertinebut, et spectabat, vigore venditionis, et originalis dicti censualis creationis, per Stephamu Sala agram dictae Parrochiae, et termini de Cervelló nomine ejus proprio, et uti Pre. Sindicu, et actore honore Bajuli, juraborum, et singulariu persina, praelibatae Parrochiae de Cervelló, relato Francisco Aloy, et suis, fctae, et firmatae instro recepto paenes Rndu, Josephu Campderos Pbru. Et Benefitiato Parrochialis Ecclesia Sancti Stpehani de Cervelló, et cor, auctoritate ordinaria notario publico ejusdem Parrochiae, die undecima mensis aprilis, anni millessimi septingentessimo decimi quarti. Hanc autem venditione facimus, sucut meliur dici potest, et intelligi. Extrahentes presenta de jura, dominil, et proprietate nostri, et nostros. Eudem in vestrum vestrorum sus Dominio, et posse millimus, et transferimus pleno jure, ad havendu, et perpetuo possidendu, et inde vestras facere voluntatas abs que contra dicto et ali qua nostri, et nostro. Promittente tradere vobis, et vestris possessionis corporalitem, realem, et actuales, seu quasi presente quae vobis vendimus. Et mea faciemus, vos, et vestros, et quis volueritis existere posiones, paceceteris quibuscumque, vel vos, qut vestri si volueritis possitis vestra, et acium propria acetabo ipsam possessione liberae appraehedere, et appraehensa licita retinere. Nos enim interim dictam possessione habuesibis fathemus, et constituhimus nos presenta quae vobis, vendimus pro vobis, et vestris tenere, et possidere, seu quasi. Volentes et concentientes, ut vigore heris criborum, et exjuris dospositione, aut als ipsa posso invis et vestros tradita censeatur, aec siper nos vobis tradita extisiset realiter, et de facte. Praetenea ex causis ac presente, et alias cedimus, et mandamus vobis, et vestris omnia jura, et actiones quascumque vobis cumpetantia in presenti quae vobis vendimus contra quascunque personas, bona, et res ratione et ocasione eorumdem, quibus juribus, et actionibus prossitis vos et vestris pentiones, et rattam ex praefato censuali, a quocumque tempore retro usque inaliem presentem ratamque et pensiones, a caetero debendas, et praeium illius in suita vuis cens petere, ex vigore, et recipere, et dereceptis, et expcepvias, diffinitiones, et aliqas cauthelas facere, et firmare et incasu luitionis illud ab solvere, et diffinere, clami seu retroclama exponere, excutiones instare, et alias uti vigore, et experiri in juditio, et extra,e t alia facere quae facere poteramus ante suejus modi venditione. Nos enim facimus, et constituimus vos, et vestros, insus daños et procutatores ut in rem vestrorum propriam ad presenta exequenda. Dicentes, et intimantes dictae universitati, et singularebus personis dictae Parrochiae, et termini Sancti Stephani de cervelló, et alys quibus opporteat, quattenus vigore humodi instri, vobis, et vestris omnes pentiones, et ratta dicti censualis decursas, et decurrendas, et pretium casu luitionis vobhis, et vestris persolvant, et satisfacient, pro tu nobis ante presentem venditionem solvere, et satisfacere tenebatur alia notificatione minime spectata, et substeratae solutuinis paena. Pretium vero hujusmodi venditionis est mille quinquaginta tres librae, sexdecim solidi, et tres denaris monetae barcinonae, scilicet octingentum septuaginta una librae pro pretio praehabiti censualis, et restantes centum octuaginta duas librae sexdecem solidi, et tres denaris pro omnibus pentionibus et ratta dicti censualis vique in diem presentem debitis. Et ideo renuntiando exceptioni pretis sic non conventi, et legi que deceptis ultra redimidium justi pretis sub venibia et exceptioni de dolo, et in fuebum actionis, omnique alis juri, rationi et consueturidibus obvientibus quivismodo. Donamus, et remittimus vobis si quid presentia quae vobis vendimus plis modo valent aut umodo valebunt pretio antedicto. Insuper conceniemus, et bona fide promittimus vobis et vestris quod presentia quae vobis vendimus facimus vos, et vestros, ac ques volueribis havere, tenere, percipere, et insana pace perpetuo possidere contrae cunctas personas, quidquee tenebimur vobis, et vestris de firma, et legali evictione, et legitima defentione preteritum pro contracribus seu quasi contra coibus, factis, culpa, opere, negotis, et obligationibus nostris, et dieti vestri, et partus respective nostri propris, tantum, et en nalias, nec inpluri. Et deresritutione expensarum, damnum et interesse, si ipsae expensae, damna, et interesse sequantur, seusequi contingunt ex dictis contractibus seu quasi contractibus, faectis, culpa, opere, negotis, seu obligationibus nostris, et relativissi, et patres nostri respective, et non ats nec in pluri, super quibus credutur vobis, et vestris verbo, aut solo juramento presenta susbinenti ad quod defferimus ex pacto nullo alio probationu genere requisito. Et pro his complendis obligamus vobis, et vestris scilicet ego dicta Maria Aloy bona domina tenutae tantum, et ego dicta Maria Theresia Serdá et Aloy omnia bona mea mobilia,e t immobilia, presentia, et futura, et alterius nostrum insolidum. Premitaribes Benfitio novarum constitutionem, dividemdarum, accedendaru actionum, epistolae quae Divi Adriani, et consuetudini Barcinonae loquenti de diobus, vel pluribus insolidum se obligatibus, et certioratae prius ad plenum de juri tris nostris per notario infrum, renuntiamus benefitio Valleyani S.C. In favorem natuirum introduto set autenticae incipienti si quae mullier posita C. ad valleyanum, et omni et cuiscumque legi, et suri nibus circa haec juvanti, legi, que generalem renuntiationem pro his benti, Et ut presentia aomnia majori gendeant firmitate pontae juramus in anima nostras ad Dominum Deu, et ejus sanctae quatuor Evangelia manibus nostris corporaliter tacta in manu, et posse notario infri presentia attendere, et complere, et in nullo contrafacere aliqua ratione, seu causa. Haec injitur omnia pre tu supra sunt promissa facimus, pocessimur, et promittimus vobis, nec non notario infri at publica persona pro vobis presenti, et stipulanti. Ad haec ego dicty Acquilinus Cerelcicir supradicta Mariae Theresia Serdá et Aloy his presenti praemissis per dictas uxorem factis tanquam altis, et gesbis in presentia de voluntate. Et ancentu maris contentio, cessensumque meum praesto. Actum tu supra.
Testes firmae dictae Mariae Aloy sunt Franciscus Torrator et Franciscus Girons scriptores Barcinonae.
Testes vero firmae et concensus respective scriptor conjugum Serdá et Aloy qui presentia firmarunt Barcinonae die trigessima ejusdem mensis Juny sunbscriptor Foraster, et Girones scriptores.
Item: altera instro nos dictae Mariae Aloy, et Mariae Theresia Serdá et Aloy venditrires praefactae, firmanus apocam vobis praehabito Rndo. Dri. Laurentio Pujol emptori praedicto, de dictis mille quinquaginta tribus libris, sexdecim solidis, et tribus denarios quae sint pretio praecaedentis venditionis, habitis, et receptis, hoc modo, scilicet octingenta septuaginta unam libras duetris, et scribetis nobis in archivo dictae Parrochia Ecclesiae Sancti Cucuphatis del Rech, quadam partita per vos novis die presenti in eodem facienos et reliquas centu octuaginta duas libras septem solidos et tres denarios, de voluntate, et cersen seu Mariae Aloy. Ego dicta Maria Theresia Serdá habui, et recepi, a vobis in pecunia numerat realiter, et de facto in notario, et testium infro, presenti preum ditum sive partitum rattam, et acceptam habemus cu presenti. Et ideo renuntiando exceptionis pecuniae modo predicto non habitae, et non receptae, et omni alis juri nobis circa haec juvanti in testimonium praemissum presentem facumus vobis apocam de soluti. Actum tu supra.
Testes sunt praedciti.
Paenes me Felicem Campllonch notario.