Saga Bacardí
65696
ESCRITURA DE VENTA DEL LA TORRE BARRERA DE BONELLS HACIA SOLDEVILA. LA ESCRITURA SIGUIENTE ES LA VENTA DE TORRE MELINA


He decidido buscar este movimiento de la torre Barrera, pues podemos ver que en 1654, estaba derruida dicha torre. Tanto la torre Barrera como la torre Melina habían pertenecido a Jacinto Bonells.

Die XXX mensis Augusti anno MDCLIV.
Ego Hiacyntus Bonells Pbre. ST. in Ecclesia Barcinone benefitiatus procendente tamen palto forma legere cum dice me vos infrus emptor de pretia infro ali sub quadrigentum nonaginta libra hinets et teneamini uno et eode contestu notarium infrascriptum facerest quare mihi et meils vendivimum et censum norte de ducentum in ducentum libras barcinone diminuto precio per particularem his diminuruatur quo ejus annua pentioni ratta quantitatis luyre ad fórum percinem viginti mille solidorum pruis pro mille solidis annual pensionis quopli censuali mortuo durante et donulinetir et integriter sit luytum et redemptu anni et possessio infrorum quae svobis vendo plus vos et vestros minime transeavit qui in nos, et vos et vestros minime transeavant qui in me, tenes me et meos sint et remaneret de—duendi et defendendi istum censuus mortuum per vos vendendum contractabas personas et ad agendutu in casu custionis ejusdem si eam sequi contingat et tunt pro modo evistioni pretium infrum petendi recuperandi et gabendi et ad distum efecto sint vobis ut de alienum idest quae debita per vos fasta fere facienda mino attingant in prejuditium venditionis disti censualis et obligaciones ejusdem quineino ego et mei ipsuan pacifice integreter et complere recipere possinio consequi et habert et dista reservatione salua et non alias nech alio modis. Gratis per me et meos vendo vobis discrets Josephos Soldevila notario publicu Barcinonae presenti et vestris, perpetuo.
Primo: Totam illam petiam terrae magna slim puma pri parte vinea veteri plantata in cuas petias terre divisam nunc vero heremam et in unam petiam terrae redasta et unitam continentem in se decem modiatas terrae parum plus vel mino in qua petia terrae olim eran domo constructe nunc vero dirute et solo terre ad equase fitam in Parochia Santae Eulaliae de Provinsiana alias de Hospitaleto, in loco vocato Mitra de Terres juxta torrentem Gornia. Pro ut terminatur et est sciendu quita petia terrae olim duae petiae terrae quare sunt unite scilicet altera ea ius tense trium modiatarum terrae parum plus et minos quae fuit pars et de pertinentia altera petiae terrae quam Petrus Cortó testor civis Barcinone uti succedens Benedictum, difuncto avo suo in dicto loco habebat et terminabatur, altera vero distarum jusion partim vinea plantata que antiquitu solebant esse quatuor petiae terrae sive fodisto loco que olim furi possessa per heredes seus successores Arnaldi de Sant Just. Terminabatur et tenetur dicta petia terrae per preposituram mensis Septembris canonicae Barcinone ab censum soliter tanevit predri petiae terrae et distis petys terraes, y pro petia terrae qui dictis Petrus Corts Hident habetat et possidevat triginta set solidorum et sex denariorum annuatim solvendorum in falto Beatae Mariae mensis Augusta de quo quidem censu vos solvere tenevi dictae pripositurae vigente quatuor solidos et sepdenarios restantes vero duodecim solvudos soluvint heredes dicti Petri Corso predista alia petia terrae quam habem habebat, et pro dista secunda ad censu decem novem solidoru scolicet tres solido por quarta parte ipsius petiae terrae quae quarta pars solebat esse alia petia terrae solvendorum in festo Santioru Petri et Feluis mensis Angusti et pro alia quaarta parte medius morabatinus et pro residuis dilasbust quartis partibus quae sunt medietatae unius petiae terrae undecim solidos sero enary solvendi infesto Beatae Mariae mensis Augusti scilicet pro una petiae terrae duo solidi et sex denaris de quasi vos solvere tenetis tres solidos et haeredes seu successores Arnandi de Sarriám tres solidos et heredes seu successores de nae Gesalda alios tres solidos demplementu novem solidoru qui propretys terrae quas ibídem habent sunt sed Nichil ominus totus dictus census distorum novem solidoru debet illa habiet et est sciendum qua ante preadicta tenevit solebant per Rndos. Priorem et Conventum Monastery Santor Augustinis Barcinonae tamen succedentes Dominae Mariae Presidi corrent et vals viduae relictae Magnifici Raphaelis Carcer civis honoratis Barcinonae ad censum septem libraru, innuda perceptione annualim solvendanu videlicet medietatem in festo Beatae Mariae mensis Martys et aliam medietate in festo Beatae mariae mensis Septembris sed postea cum instro recepto penes Josephus Safont difuncto notari publicus Barcinonae die decima séptima mensis Augusti anno millessimo sexcentessimo quadragessimo quinto fuit distus census mielvo dicto Bonells difinitus et remissus.
Item: Totam illam petiam heremam continentem in se unam modietam paru plus vel minus quam titulis infris per puro et franchum alodius habeo et possideo in dicta parrochia ad latus supra designatae petiae terrae prove terminator.
Item tertio et ultimo, illam petiam terrae hermam continentem in se unam modietam et mediam vel inde circa quam titulis infris per purum liberu et franchu allodium habemus deo in dictae Parrochiae ad latus idem petiae terrae primo loco designate quae terminator et spectantia ad me et est sciendu quader pro vobis vendo errant obubria et alia selection et praestationi cujus dicta solution et praestationi cujus dicta letalis pretty ducentu libraru emtionis decem libraru quad anni fiebat et prestabat serto tenetur gratriae pellisterior est Barcinone –bea cum stillio receptor paenes lem Serra difuncto notario publicum Barcinonae vigessima tertia mensis May anno millessimo sexgessimo quadragessimi quinti dictum censuali create mihi dictori Hiacinto Bonet venditi pro procures dictae convradriae tanquam het tosad id plenum posse de consilio adali ejusdem confratris ----stit melius erxtrahent pudile eademus ad habendum promitens treadere pocessionem et intea vel vos preberea cedo vobis omniae jura quibus juribus ego enim saluis et saluo inquam laudimio pretiu vero predictorio quae vobis vendo est quadringentum nonagintae librae monetae Barcinonae nempe ducentum librae pro petys terrae frahchis in alodio et residuae ducentum nonagintae librae pro alys petys terrae alodialibus en quo quidem pretio est pacto interme et vos in limine presentis contrastus incrito et convento et abeatis et teneatini facere et frimare milu et meis venditionem censualis mortus ad foru seu rationem vigunti mille solidoru pretty promille solidis annuae et entionis instro tamen gratiae mediante redimendi deducentu in ducentum libris uno et eodem contertu apud note infrum quiquidem censuali durante at ideo renutiador dono insuper promito presentia fuerum havere et teneri de eiubat re – casu et pro his complendis obligamus et vestries omnia et singular bona mea mobiliae renuntians omnia et singular bone mea mobilia renuntians omnis juribus ut pro hec igitur perta.
Testes sunt Magnifico Michaele Texidor civus honratus Barcinone et Franciscus Comstamsó, regius civus Barcinone.
Item, alio instro ego dictus Hiacintus Bonells firmo apocha dicto Josepho Soldevila de dictasquinquagentu nonaginta libris quae sunt pretiu dictae venditionis quae –tate mea penes vos retinetis p—pretys censualis per vos nice hircte iunbstro penes notario infro die presenti confitendo, firnandi proponendo alys per me vobis die procedendis renuntiando.
Testes sunt proximedie.
Dicto die.
Ego Hyacintus Bonells Presbiter S.J.V. in Ecclesia Barcinone benefitiatis. Precedente tamen pacto forma lege et conditione quod vos infrus emptor de parte prety infri hoc est de mille centum ocuaginta duabus libris habeatis et reneamini uno et eodem contentu apud notario infru facere et firmare mihi et meis venditionem censualis mortis instro tament. Gratiae redimendi mediante de ducentu in ducentu libris ita quod diminuto pretio per particularem luicionem diminutus quo ejusannuae pentio pro tatta quantitatis luitae ad fórum seu rationem vigetimille solidoru prety pro mille solidis annuae pentionis, quo quidem censuali mortuo durante fiat hujusmodi pactu juxta dilum et dicta reservatione saluae et non aline quae ali modo, gratis per me et meos vendo vobis discreto Josepho Soldevila notario publico Barcinone presenti et vestris et quibus volueritis perpetuo, totam illam domu sice jurrim vocatam “La Torre Melina, o Comelina” sitam in termino Parrochia Santae Eulaliae de Provensana alias del Hospitaleto diocessis Barcinone unacum ómnibus et singulis terris honoribus et pocessionibus illius tam cultis quam incultis hermis et boscosis vinea plantatis et alys scilis tani in dicto termini et Parrochiae del Hospitaleto, quam extra, etiam cum tribus modiatis terrae sitis in litore maris, instrohitubys exlitibus omnibusque juribus et pertinenty illaru. Et tenetur predicta omnia ut asseritur per venefitio primum suo, invocatione Santae Ecclesiae in sede Barcinone fundatu et per illius Rndam benefitiatam ejusdem et sub dominio et alodio illius ad censum duodecim cortansru ordei annis singulis solvendan de quo seu facto Sanctoru Petri et Felicis mensis Augusti et unius pariscaeponota bonoru et recepti biluim annuatim termino predicto solvendorum et est sciendum quo presenta teneri solebant per dompnu Hieronimum de Çatirera Barcinone et in villae de Jança bicariae cercariae diocessis Solsonen populatu et domptna, Paulam Casineras quintae librarum monetae barcinone in nuda perceptione solvendaru annuatim nempe medietatem die tertia mensis Marty et alteram medietatem die tertia mensis Septembris pui quidem census pretendo ego dictus Dr. Bonells que est luitus et estinctus vigore facultatis et potestatis ihi per dictos nobiles conjutes de Çasireras datae et altrubutae eoquiae dicti nobiles conjuges sunt debitores miehi dicto Dri. Bonells in prusquam duaebus mille libris de quibus vestritus his in R.A. inter me ex una et dictum Dompnu Hieronimus Çasirera ex altera partibus ad relationem domini domptni Hieronimi de Corna dictae R.A. doctoris penes Balthasarem Oriol notario, et est inq aum sine quae depredistis et alys fuit per me, et firmata venditio Francisco Venta medicinae doctori civi Barcinone pretio quinque mille octingentum librum penes dictum Oriol notario quae endem venditio nullum habuist infrum eo quirae per doctum Vebtalloi nunqui fuit predictum pretium mihi insolitum, pro validitate seu insua diétate cujus quidem venditionis fuit vesta hos indista R.A. interdictum Ventalló et me et tamdem fuit per Magnificu Franciscum Llunes dictae R.A. Doctorem relatorem dictae causi penes dictum Oriol notario vestens motivis et causis in sententia contentis, promuntiatum sententiae tum et declarati, dicti venditioni licum non esse. Et spectaba dicta eadem quae ad habendu,m promitens tradere pocessionem, et in ea vel vos preteneae cedo vobis omnia jurae quibus juribus, ego enim Salvis et salvo in quam laudemio pretium autem pretoru quae vobis vendo est mille serceut octuagintae duo librae monetae Barcinone de parte cujus quu emprety nempe de mille centu octuaginta duabus libris ex pacto inter me et vos in limine presentis contractus inito et convento habeatis et revenditionem censualis mortui ad foru seu rationem viginti mille solidorum prety pro mille solidis annuae pentionis instro tamen gratuae redimendi mediante deduentu inducentu libris no et eodem contertu apud notario infrum quiquidem censuali durante quod quidem pretium habestis et teneamini penes vos incarrica et ad onves vestrum assumere adjure in antea solum illiu censuale mortuu prety quadraginta libras cum et pentionis quadraginta solidoru quod pro predictis hurru et bene annecatum et prestatur Rndo. Rebs dictae parrochiae de Hospitaleto et quitias qunq volueritis illus cuere et quotare et ideo renuntiando docto in super promito presenta facere vos habere et teneri de evictione in omni casu, et pro his comprendis obbligo vobis et vestris omnia et sive la bona mea mobilia Renuntiando omnia juri et ut gredicta juro hec igitur, saum.
Testes sunt Magnificis Micheael Texidor civis honoratus Barcinone et Franciscus Companyo notario regius civis Barcinone.
Item: Alio instro ego dictus Dr. Hyacintu Bonells firmo apocham vobis dicto Josepho Soldevila presenti de dictis mille sexcentum octuaginta duabus libris quae sunt pretiu dictae venditionis receptis nempe quingentum libris numerando realiter et de facto in notario et testaum inforum presentia residuas autem mille centu octuaginta duas libras de voluntate mea penes vos retinetis pro parte prety censuali per vos mihi altero instro penes notario infrum die presenti conficiendo firmando proprae distis et alys per me vobis dice presenti et nos notario infrum enditis et vendendis et acorenuns.
Testes sunt proeime disti.
Paene me Bartholomei Plea notarium.