Saga Bacardí
65724
ESCRITURA DE VENTA DE CENSO EN CALLE BORIA, DE LOS DE TEXIDOR, HACIA MIGUEL RIGALT.


27 mensis Aprilis anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo bigessimo quarto, Barchinona.
In Dei nomine noverint universi quod nos Felix de Texidor et Sastre civis honorats Barcinonae, et Josepha Texidor et Fontanet conjuges. Pro solvendo et satisfaciendo vobis infro Michaeli Rigalt ducentum triginta octo libras, et duodecim solidos monettae Barcononae pro consimilibus per me dictum Felicem de Texidor de Sastre vobis dicto et infro Michaelis Rigalt debitis causi, et rationibus contentis et expressis quodam chirographo vulgo vale per vos mihi dicto Felici de Texidor et Sastre restituto, sub die decima sexta mensis Septembris annis millessimi septimgentessimo duodecimi firmato igitur, Gratis, per nos et nostros vendimus vobis dicto Michaelis Rigalt aurifici civi Barcinonae firmae mei dicti Felici presenti firmae vero meae dictae Josephae absenti et vestris et quibus volueritis perpetuo instro tamen gratiae redimendi mediante duabus de qualibus luitionibus itaquod diminuto praetio diminutur ejus annua pentio ratta pro quantitate luita undecim libras decem octo solidos, et sex denarios monetae Barcinonae presentis annuae censuales. Habendas, et percipipiendas per vos et vestros a nobis, et bonis nostris, et nostrum altero insolidum vobis ingerius spetialiter et generaliter lbigandis mobilibus a die presenti ad unum anum proximum, et continuae decurrendum et sic deinde anno quilibet in dicto vel continuti termino sive die frachas. Hanc autem venditionem sicut melius convenientes de promitentes annuum perntionem homoi censualis francham de quitiam tu est dictum solvere et apartere intus domos vestrae propiae habitationis, vel legitimi procuratoris vestri, et vestro dommodo non sint extra presentem Cathaloniae Principatum salve, et secure, ad nostri et nostrum riscum periculim, et fortuman nostres que proprys scimptibus et expensis sine dilatione cum salario procuratoris intus Barcinonae decem solidorum et extra cam vigenti solidos barcinonam pro die ultraquod missiones super quibus credatur. Praetium vero homo censualis, quod cum presenti vobis vendomus et orogimaliter creamus docemtum tiginta octo libras et duodecim solidi monetae barcinonae, ad forum viginti mille solidors praety pro mille solidis annuae pensionis quod quidem praetium vogore facultatis, et potestatis quam cum presenti vobis damus, et conferimus paenes vos retinentis causis et rationibus in praelidio homoi censualis contentis et expressis volentes et cosnentintes quod jura, et actiones temporis que prioritas, et juris potioritas, vobis competentia, et competente contra me dictum Felicem de Texidor et Sastra, et bona mea pro recuperatione supradicta ducentum triginta octo librarum, et duodecim solidorum vobis et vestris salva et illera remaneant quo scolicet ad tundum et defendendum homoi cnsuale contra quoscumque creditoris nostros, et alias quasvis personas vobis in presentis actionem aliquam facentes proponentes seu etiam intentantes fiat cum clausula salvitatis jurium large juxta stilum notario infri. Et ideo renuntiando siquid plus donamus insuper convenimus et promitimus homoi censuale tam scilicet in pretio quam in annuati pensionibus, et ratta ac alys ejusdem censuali accessorys facere vos et vestros habere quod tenebimur vobis et vestris semper de firma, et legali evictione in omni, et quocumque casu cogitato, et incogotato, tam in jura quam in facto quamodo cumque, et qualitercumque contingenti et everienti et de restitutione expensar supar quibus credatur. Praeterea promitimus super presentis non firmare jus sub paene quinquaginta solidos barcinonam de qua tertium curiae quae soluta nibilimimus et pro his complendis ego dictus Felice de Texidor et Sastre obligo vobis et vestris, spetialiterque, et expresse hipoteco totum illum annuum censum presentis annuae quadraginta libras ex quibus detracta corresponsione mihi remantent francha quindecim librae sex solidi, et septem denary quem anno quolibet binis terminis scilicet medietutem die seu festo Sancti Joanny mensis Juny, et alteran medietatem die seu festo Nathalis Domini Jacinthus Vives cinterius civis Barcinonae mihi facit, et prestat, et antea faciebant, et prestbant heredes, seu successores Francisci Pino sutiris difucto civis Barcinonae et Mairae Puig de Casanovas conjugem super domibus sitis in presenti civitate Barcinonae in vico de la Boria, et Volta dita den Colomines quae tenentur, terminantur et spectant in singnentur larte et ponantur spectantiae juxta instra vetera notario infro tradenda. Pramitens ex causa humoi spetialis obligationis tradere vobis posterios vem et in en vel vos ego enim fateor et constituo praeterea ex causa presenta cedo vobis et vestris omnia jura quibus juribus ego enim facio, et constituo me pro vobis praedicta praecario noie tenere, et possidere. Quod quidem precarium licert vobis et vestris revocare, dans et concedens vogis et vesteris licentiam et facultatem quod in casu cessatere solutionis duar vel plurium pensionem humoi censualis positis et valeatis presenta per me dictum Felicem de Texidor et Sastre vobis petialiter obligata vendere fiat cursus humoi spetialitis obligationis cum facultate presenta vendendendi large justa stilum notario infri et generaliter sine praejudicio dictae spetialibis obligationis nos dicti conjugus Texidor obligamus vobis, et vestris omnia et singula bona, et jura nostra et nostrum alterius onsolidyum mobilia, et immobilia. Renuntiantes quqntum ad haec benefitio nova constitutionum, epistolae Divi Adriani et Consuetudini Barcinonae, loquenti de cuobus egoq ue dictus Felix Texidor de Sastre legi sune juri diccenti quod prius transentidum sit per spetialiter et aly dicenti quod quamdiu potest credito ac privilegio militari et monitioni ac ego dicta mulier certiorata tamen prius per substitutum notario infri de juribus meis renuntio benefitio Valleyani S.C. Et autenticae et quo ad obligationem dicti viri mei renuntio doto sponsalitio, et alys juribus et creditis, quae habeo et habere debeo in et super hereditate, et bonis ejusdem viri mei. Volens et expresse consentins, vos, et vestros in ipsis juribus, et creditis mihi, et meis semper praeferri ea ex pacto volis remitto, et omnes renuntiamus omni aly et cuicumque juri et foro nostro,e t nostrum, alterius insolidum proprio submitentes, et subponentes nos et bona nostra, et nostrum alterius insolidum quo ad haec fore Ilustris Regentis Vicarium, et Bajuliam Barcinonae vel alterius cum facultate variandi et facimus, et firmamus scrupturam terty sub pena terty, in libris tertiorum curiae dicti Ilustris Regentis Vucariam, et Bajulium Barcinonae obligando pro inde omnia et singula bona et jura nostra, et nostrum alterius insolidum mobilia, et immobilia, cui et tu praedicta juramus Haec igitur. Actum.
Testes firmae dicti Magnifici Felicis de Texidor et Sastre sunt Isidrus Caminal, et Narcisus Rigalt aurifici civis Barcinonae.
Testes vero firmae dictae Domonae Josephae Texidor et Fontanet quae firmavit, et juravit Barcinonae die secunda mensis May presenti anni sunt Jacobus Castellar, et Franciscus Vidal juvenes sutores Barcinonae degentes ac Joannes Brotons scriptor Barcinonae qui in his.
Item: Altero instro nos dicti Felix de Texidor et Sastre et Josepha Texidor et Fontanet conjuges venditores presenti. Gratis firmamus apocam vobis dicto Michaeli Rigalt aurifici emptori praefato firmae mei icti Felicis de Texidor presenti, firmae vero mea dictae Josephae absenti de dictis ducentum triginta octo libris, et duodecim solidis monetae barcinonae quae sunt praetium supradicti censualis habitis, et recepitis quiniam illas vigore facultatis, et potestatis per mos vobis, cum supradicto censuali dictae et concessa paenes vos retinuitis causis, et rationibus in praeludio supradicti censualis contentis et expressis. Et ideo renuntiando apocam. Actum.
Item: Alio instro nos dicti Felix de Texidor de Sastre, et Josepha de Texidor et Fontanet conjuges venditores praedicti. Agentes tamen haec sume `ra àdotp mpvatopme et derogatione primevum obligationem peita et contrata in supradicto censualis instro imo visdem addento, et acumdendo per firmam validam et sorifate scripti vestri censualis. Gratis convenimus, et promittimus vobis dicto Michaelis Rigalt emptori praefatae presenti firmae mei dicti Felicis de Texidor, formae vero meae dictae Josephae absenti. Quod hinc ad quinque annos proximos, et a die presenti in antea computandos dabimus vobis, et vestris in his successoribus aliquam aliam spetialem obligationem de aliqua alia pro praetate immobili bona tuta et secura ad omnimodam congitionem vestram, et voluntatem, et vestro ultra per me dictum Felicem de Tesidor et Sastre vobis in super censuali dattam. Quodque si ipsa spetialis obligatio per nos seu nostros donando erit emphiteoticaria illam Dominy ratione firmare faciemus per Domonis propquibus tenebitor, et solvemus laudimus atque tertia seu foriscapia Dominis debita, et trademus vobis, seu vestris titula, et instra prodicta spetiali obligatione facientia, et ab defectum ictae spetialis obligationis dduos, vel plures fidejusires odimeos, et suficientes ad vestris et vestros in his successor congnitionem benevisos pro mejoris luitione, et securitate ejusdem. Et si lapsis dictis quinque annis mos non melioraverimus, seu nostri non melioraverint suptradictum censuale receptis, vel non duabus, vel pluribus dicti censualis pensionibus positis, et valeatis nos seu nostris cogere et complere ad dictum censuale meliorandum, quod si non fecerimus incidere volumus in paenam consimilium ducentum triginta octo librarum, et duodecim solidos quae tunc sint, et cedant vobis, et vestris in his successoribus pro luitione supradicti censualis nec, non etiam exsolvemus vobis, seu vestris pentiones et rattum, ac alia accessoria ex supradicto censuali tunc debita quae omniu et siugula attendere, et complere promittimus sine dilatione cum salario procutatoris instus Barcinonae decem solido et extra eam viginti solido Barcinonam pro die ultra quod misiones super quibus credatur praeterea promittimus super presentis non firmare jus sub pena quinquaginta solidos barcinonam de qua tertium curiae quia soluta nihi lo minus et pro his complendis, fiat cum eis demmet obligationibus renuntiationibus tam spetialibus quam generalibus submissionibus fori scriptura terty obligatione bonorum et jurium supradictus conjugum de Texidor et alterius illo insolidum et juramento large sio et pro at in supradicto censuali continetur cui refertur. Actum.
Testes sunt praedicti primi raespective.
Item: Aliuo instro nos dicto Felix de Texidor de Sastre, et Josepha de Texidor et Fontanet conjuges venditores praedicti. Pro facilitare via qua melius pentires supradicti presenti censualis exsolvi possint. Gratis. Asingamus, et consignamus vobis dicto Michaeli Rigalt emptori praefato firma mei dicti Felici de Texidor decim libras decem octo solidos et sex denarios monettae barcinonae annuales habendas et percipiedas, per vos, et vestros in his successores a supradicto Jacintho Vives cinterio cive Barcinonae, et ex illo annuo censu presentis quadraginta librarum Barcinonum ex quibus detracta corresponssione mihi dicto Felici de Texidor remanens grancha quindecim librae sex solido et septem denary quam anno qualibet binis terminus scilicet mediettem die sui festo Sancti Joannis mensis Juny, et alteram medietatem die seu festo Nathalis Domini dictus Jacinthus Vives mehi dicto Felix de Texidor facit, et prestavit pro Dominibus sitis in presenti civitate Barcinonae vico de la Boria et in Volta dicta den Colominas incipiendo primas undecim libras decem solidos et sex denarios exigere ex solutione quae ad terminum erit die seu festo Sancti Joannis mensis Juny anni millessimi septingentessimi vigessimi quinti, et sie deinde anno quolibet in dicto vobis integriter luitum et redemptum fuerit. Has itaque sicut melius cedimus ex causa presenta vobis et vestris omnia jura quibus juribus possitis et valeatis presentas undecim libras decem octo solidos et septem denarios annuales a supradicto Jacintho Vives et ex censu supra expresso, anni quilibet termini supradicto petere exigere, recipereo et habere et de receptis apocam, et apocas, facere, et firmare clama, et retroclama exponere, executiones quasvis instare et alias uti nos etiam facimus, et constituimus vos, dicentes et intimantes, insuper convenimus et promittimus vobis, et vestris presenta facere vos habere, tenerique de evictione factis vel non factis debitis juris diligentys, et de restitutione ex vobis, et vestris omnia et singula bona, et jura nostra et nostrum alterius insolidum mobilia, et immobilia renuntiantes quantum ad haec benefitio nova constitutionum epistolae Divi Aderiani, et Consuetudini Barcinonae loquendi de duobus, et privilegio militari et monitioni, et ego dicta mulier certiorata tamen prius de juribus, meis per substitutum notario infri renuntio benefitio Valleyani S.C. Autenticae, et quo ad obligationem dicti viri mei renuntio doto sponsalitio et alys juribus et crerdiis meis qua habeo de habere debeo in et super bonis dicti viri mei, volens vos, et vestros in ipsis juribus et creditis mihi, et meis semper praeferri et quae vobis et vestris ex pacto remitto, et omnes omni aly et cuicumque juri. Et tu praedicta juramus. Haec igitur. Actum.
Testes sunt praedicti primi respective.
Postea autem die decima mensis May supradicti anni. Anthonius Becadrit portarius regius civis Barcinonae medio jurmento per imsum in ingresu sui ofity praestito retulit et relationem fecit mihi Anthonio Cassani notario publico Barcinonae infro se ad instantiam supradictis conjugum de Texidor intimasse, et notificasse imo verius intasse supradicto Jacintho Vives die presenti quodddam intimae carrellum in se continente effectum suprascriptae consignationis eidem directum et personaliter traditum quod suis proprys manibus acceptavit. De quibus quod fuerunt:Acta Barcinonae die mense, et anno presentis presente medicto et infro notario et presentibus pro testibus Francisco Veta revenditore cive Barcinonae et Joanne Brotons scriptore Barcinonae degente ad haec vocatis assumptis.
Paene me Antonio Cassani notarius.