Saga Bacardí
65728
ESCRITURA DE COMPRA DE CASA EN CALLE VIGUETANS, A LOS ARNAUDIAS, POR MIGUEL RIGALT.


Die XXVIII mensis February anno a Nativitate Domini MDCCXXVI, Barchinonae.
In Dei nomine noverint universi. Quod nos Onophrisis Arnaudias aurifex civis barchinonae et Francisca Andreu et Arnaudias uxor Petri Andreu aurificis civis Barchinonae pater, et filios agens tamen haec ego dicta Francisca Andreu, et Arnaudias et voluntate, et consensu, ac in presentia dicti viri mei inferius expresse consentientis. Pro solvendo et satisfaciendo Rndo. Bursario Bureae Canonicalis Sanctae Ecclesiae Sedis Barchinonae undecim libras et octo solidos monetae Barchinonae por sepultura binor cophinorum, et quatuir facum in supta Sancta Ecclesia facta, cadeveri alterius Onoophry Arnaudias etiam aurificis civis Barchinonae fily et fratis resepctive nostri.
Item: Pro solvendo et satisfaciendo R.P.M. Fr. Agustino Sabater Religioso professo Conventus Sanctissima Trinitatis Fratrum Calceator dictae presentis civitatis Barchinonae usugructuario vita sua naturali durante sexdecim libras terdecum slidos, et decem denarios dicta monetae barchinonae pro tribus medys pensionibus cessi die vigesima septima mensis Decembris anno millessimi septingentessimo vigessimo quarti, vigessima septima die mensis Juny et vigessima septuima die mensis Decembris, anni millessimo septingentessimi vigessimi quinti proxime dimissi, et ratta deunsa usque in diem presentem ex illo censu dedueta responsionibus pensionis annuae decem libras, quam anno quolibet in nuda perceptione binis terminis scilicet medietatem die vigessima septima mensis Juny, et alteram mediatatem die vigessima septima mensis Decembris, dicto R.P. Fr Agustino Sabater ut usufructuario predicto et administratorem Rndo. P. Ministro, et dicto Conventui Sanctisimmae Trinitatis tu proprietarys signandis.
Item: Pro solvendo, et satisfaciendo D. Francisco de Puig Barchinonae populato, ut heredi D. Josephi de Puig difuncto Barchinonae populati patris sui, et procutatori D. Josephae de Puig et Monclar matris suae proprietariae, cuadraginta deptem libras decem octo solidos, et duos denarios pro duabus pensionibus, et ratta docursis a die vigessima quarta Desembris anni millessimi septingentessimo vigessimi quarto none in diem presentem, ex illo annuo censu petionis viginti duor librarum, quem annis singulis binis terminis scilicet medietatem die vigessima quarta Juny, et alteram emdetatem die vigesima quarta Desembris supradicto mater et filiu de Puig et Monclar recipiunt in et super dictu et inferius designandis domibus. Ex quo quidem censu dici mater, et filius de Puig et Monclar correspondere devent annis singulis bini terminis scilicet medietatem die seu festo Beatae Mariae mensis Marty, et alteram medietatem, die seu festo Sancti Nicolai mensis Septembris, quatuir morobatinos, obtinenti benefitium tertium sub invocatione Sancti Vicenty in Sancta Ecclesia dictae presentis civitatis institutum et fundatum.
Item: Et demin ad effectum exsolvendi sumptus viatici, et extremaeunctionis et missas sufragiae facty, et faciens, dicto difuncto filio, et fratri respective nostro igitur Gratis. Per nos et nostros, vendimus vobis Michaeli Rigalt aurifici civi Barchinonae presenti et vestris, et quibus volueritis perpetuo. Totas illas domos ex abitu usque in caelum cum duobus portalibus extra in carraria publica infra aperientibus cum envans in eis constructo, concistentes in unia entrada y rebotiga que dona al carrer dit del Viguetan. Al primer sostre, una saleta al cap de la escala, una cambreta a la part de carrer principal, una cambra a la part de dit carrer dels Viguetans. Al segon sostre dos aposentos. Y al tercer sostre terrat, y porxada, cum introhitibus, exitibus, juribus, et pertinentys suis quas titulo stabilimenti sive emphiteosum dationis, et concessionis mihi dicto Onophrio Armaudias facts et firmats, per Matronam Rovira viudam Baldiry Rovira aurificis difuncto civis Barchinonae tu heredem universalem hereditatis et vonorum omnium quae fuerun dicti difuncto viri sui, pro tu et dicto stabilimenti constat instro in papiro scripto Barchinonae acto die quarta mensis January anni millessimi sextentessimi nonagessimo septimi, Dominy ratione firmato et lautato recepto paenes Dominorum Petrum Martirem Vila difuncto notario publico regium colleg Barchinonaem, clauso vero sive subsignato per Doctorum Josephum Sabater etiam notario publico regium collegi Barchinonae scripturas dicti difuncto Petri Martiris Vila tenentem et refentem, habeo et possideo in dicta praesenti civitate Barchinonae in vico dicto den Grony, satu propi vicum Maris. Quae quidem domus habent longitudinis, sive fune doria triginta octo palmos, et ampliturinis viginti septem palmos ad cannam Barchinonae exclusisis parietibus cannatae per ----Girona magistrum domorum civem Barchinonae in praesentia infrorum dominiorum directi, et medy suptarum domorum et tenentur presentae domus, quas cum presenti vobis vendimus, per heredes, et successores dictae Matronae Rovira, ad censum triginta duas libras in nuda tamen perceptione annis singulis duobus terminis solbendarum medietatem nemppe die vigessima septima mensis Juny et aliam medietatem die vigessima septima mensis Desembris, qui praedicta tenent per dictam D. Josepham de Puig, et Monclar viduam D. Josephi de Puig difuncto Barchinonae populati, tu succedentem honoris Josepho Monclar difuncto mercatori, et notario publico Barchinonae ad censum viginti duarum librarum monetae Barchinonae annis singulis duibus anni terminis perpetuo solvendarum medietate scilicet die vigessima quarta mensis Juny, et alteram medeitatem die vigessima quarta mensis Decembris. Quae praedicta tenet per tertium benefitium institutum in Altari Sancti Vicenty constructo in sede barchinonae, et per suum benefitiatum illius notariu, et sub dominio, et alodio ejusdem laicam tamen, et privatam personam in his representantem ad censum quatuir morabatinorum bonorum Alphonsinirum auri fini, et ponderis recto ad rationem nove, solidorum pro quilibet morabatino anno quilibet solvendo scilicet medietatem in festo Beatae Mariae mensis marty, et aliam medietatem in festo Sancto Nicolai mensis Septembris. Et est sciendum quod licet instro emptionis, quam de dicto Hospitio fecit Jacobus Berengarius Cisteller magister faciendi olleras acto Barchinonae vigessima prima die Fabruary anni millessimi quadringentessimi quinquagessimi, cuausuque, sive subsignato per dictum Nicolaum de Fonte autoritate regia notario publico Barchinonae, et lays etiam antiquis instris congineatur quod dictum Hospitium faciebat, et praestabat dicto tertio benefitio Altari Sancti Vincenty pro censu ejusdem sex morabatinos, et medium. Est tamen verum quid residui duo morabatini, et medius fuerunt reducti ad dictos quatuir morabatinos, qui pro nunch tantum dicto tertio benefitio Sancti Vincenty, pro dicto Hospitio sie dominibus fuint, et praestatur annis singulis terminis supradictis sie enim continetur naedum in instro venditionis factae, et firmatae per creditores bonorum Magnifici Francisci Gimbert difuncto medicinae Dris. Et Francisco Gimbert Monclar difuncto mercatori civi Barchinonae. Pro tu de dicta venditionis constat publico instro in papiro scripto Barchinonae acto die vigessima octava mensis July anni millessimi sexgentessimi quadragessimi noni Dominy ratione, laudato, receptoque et clauso sive subsignato pere Doctorim Joannem Salines difuncto notario publico Barchinonae, verum etiam in quodam publico stabilimenti, instro,e t dictum censsum quatuir morabatinorum per venerum Cristophorum Geraldi Clericum tunch benefitiatum dicti terty benefity terty, Sancti Bernardy. De prae Hospitio, sive domibus causa cognita, et cum accete, de decreo Ilustrissimi et Reverendissimi Domini Barcinona Episcopi, seu ejus administratorem Illustris Vicary Generalis, firmato acto Barchinonae in posse Dri. Bartholomei Costa senioris difuncto notario publico Barchinonae vigessima nona die mensis Juny anni millessimi quadringentessimi septuagessimi septimi, clausoque, sive subsignato per D. Joannem Llunas difuncto notario publico Barchinonae scrupturas dicti Bartholomei Costa difuncto connotary, sui tenentem, et refentem. Et est inquam sciendum, quid olim praefactae domus erant onoxiae et obigatae ad praestationem cujusdam censualis praety triginta librarum, et pensioni annuae toudem solidos quod faciebatur cnsulibus confradiae Auri et Argenti fabro auti administratoribus causae Piae instititae et fundatae per honorem Joannem Campmajor difuncto argenterium civem Barchinonae dieg patris, et filys Gimbert, praedcita Petro Monclar mercatori factae superius calendatae, quod quidem censuale per suprarelatum Petrum Monclar fuit luitum, quitatum, et redemtum per partitam tabulae camby, sive comunium depositos presentis civitatis Barchinonae, sub calendario decima octava die mensis Septembris anni millessimi sexgentessimi quadragessimi nonim, pro in est ab de illius difinitionae per Anthonium Soler, et Dedacum Mestra auri, et Argenti Gabres, tunch Consules dictae confratriae Sancti Alody argenteriorum presentis civitatis, et eo nostre administratores praefactae Piae causae, praelibato Petro Monclar facto instro recepto paenes dictum D. Joannem Salines notario die decima nona mensis Septembris anni millessimi sexgantessimi quadragessimi noni. Et terminabatur olim dictae domus ab oriente et a meridie in carrarys, publicis ibi existeitibus; ab occidente cum tenedene Magnifici Hieronomi Vidal difuncto civis honorari Barchinonae, quae antea fuit Confratriae argenterios; et a cirtio in tenedore Francisci Cortada magistri domo antea vero Bartholomei Madxer argentery. Et nunch terminatur ab oriente et a meridie cum dictis carrary publicis ibi existeitibus ab occidente in honore vestro dicti emptoris, qui antea fuit dicti magnifici ieronymi Vidal, et antea dictae Confratriae argenterios, et a cirtio in honore dicti Petri Andreu viri mei dictae Franciscae Andreu, et Armaudias venditricis, qui antea fuit dicet Francisci Cortada antes, vero dicti Bartholomei Maduxer. Hanc autem vendtionem sicut melius extrahentes praedicta, eademque. Ad habendum promittentes tradere vobis aut cui volueritis possessionem, et in ea vel vos, nos enom fatemur, et constituimus fuiat cum clausula constituti large juxta stilum notario infri. Praeterea ex causa praedicta et alias cedimus vobis et vestris omnia jura, quibus juribus, nos enim facimus, et constituimus vos. Salvis, et salvo inquam laudimio inde pro presentis solvere coompetenti in infris venditionum, et aliarum alienationum, quae fuint et honoribus et possessionibus, qui, et que tenentur pro eceletia, seu ecelescasticit personis in civitate, et territory Barchinonae hoc non interitur eo quia Domonum benefitiatum, tertium quod benefitium obtinentem succedit in his laico post sententiam arbitralem inter claurm, et cive Barchinonae super laudemys, promulgatam qua de causa benefitiati, dicti benefity non debent habere de laudimio, miti quod laicis dari est assuetum scilicet decimam partem, et non ultra, et licet in suplto cenditionis instro de dictis domibus facte, fuit posita clausula septimi, et non decimi, et dubicatet si fuit posita per errorem aut non, ex eo quia in intra venditionum, et aliarum alientationum quae tenentur per Eccletiam succedentem laico de consuetudine semper devetur poni dicta clausula decimi, et non septimi et sic in homoi venditione, ponitur, dicta clausula decimi eo qui in sumulibus instris de jure, et cunsuetudine, dicta clausula decimi, semper fuit posita. Pretium vero praedicto, quae cum presenti vobis vendimus est centum septuaginta librae monetae Barchinonae ex que quidem praetio vigore facultatis, et potestatis quam cum presenti vobis damus, et conferimus paenes vos retineatis septraginta sex libras ad effectum illas exsolvendi creditoribus causisque et rationibus in praeludio homoi venditionis contentis et expressis. A quibus in actu sulutionis petatis, et recuperatis apocas nobis, et cessionem vobis respective difigeny, quo scilicet, ad tuendum, et defendendum cum praedicta per vos compra, contra quoscum que creditores nostris et alias quasvis personas. Volents quod fuerit pro vos dicto solutionibus sine, et succedavis, in locum, et jus diec, creditor nostrum competentque vobis et vestris --- eadem temporis prioritas et juris povieritas hipotecae et alia praeheminentiae et perrogativa quae dictis creditoribus, nunch competents, et tunch compretent si solutients presenta eis factae non forent quoniam ad praeditcta peragenda facimus, et constituimus vos, et ideo reuntiando si quid plus domamus, insuper convenimus et praemittimus praedicta quae cum presneti vobis vendimus facere, ce, het vestros habere, tenerique de evictione semper,e t in omni, et quicumque casu cogitato, et incogitato, tam injare quam in facto quomodocumque, et qualitercumque contingenti, et evenienti et de restitutione exponsarum, super quibus, credatir, et pro his complendis, obligamus vobis, et vestro omnia, et singula bona, et jura nostra mobilia, et immobilia, renincnantes quantum ad haec scilicet ego dicta Francisca Andreu, et Arnaudias certiorata tamen fuit de juribus meis per notarium infrum bejefitio Valleyani S.C: et autenticae et ambo nos dieg pater et filiu omnia aly, et cuicumque juri, et tu praedicta juramus omnes Haec igitur. Ad haec ego dictus Petrus Andreu vire dictae Franciscae Andreu et Arnaudias, praedciti per dictam usorem meam factis, tanquam actis de voluntate licentia, et consensu mei expressis consentio meumquae consensum pariter, et assensum prebeo. Actum.
Testes firmarum omnium scriptor simul firmantium et jurantium funt Josephus Alemany notarius regios et causidius civis Barchinonae, et Joanes Brotons scriptor Barchinonae degens.

Item: Altero instro nos dicti Onophrues Arnaudias, et Francisca Andreu et Arnaudias pater et filia venditores predicti firmamus apocam vobis dicto Michaelis Rigalt aurifici emptori praedicto praesenti. De dictis censtum et septuaginta libris Barchinonibus quae sunt praetium suptae venditionis, habitis, et receptis a vobis hoc modo videlicet septuaginta sex libras, quiniam illas vigore facultatis, et potestatis, per nos vobis cum supra vendition dateae, et concessae paenes vos ercimuitis ad effectum illas exolvendi creditoribus carustique et rationibus in praeludio suprae veiditioni contentis, et expressis. Et restantes nonaginta quatuor libras ab complementum praety sutrae venditionis, in pecunia numerata in notari et testium infro presentia, et ideo renuntiando, in testimonium apocam.
Testes sunt praedicti.

Dicto die Barchinonae.
Ego Fr. Agustinus Sabater Religuisus professus Conventus Sanctisimae Trinitatis, fratrum calceatorum presentis civitatis barchinonae tu usufructuarius vita mea naturali durante dito nomine. Gratis confiteor et recognosco vobis Michaeli Rigalt aurifici vici Barchinonae presenti. Quod pro Onophrio Arnaudias etiam aurifice cive Barchinonae, et Francisca Andreu, et Arnaudias uxore Petri Andreu etiam aurificis civis Barchinonae, et ex illis centum et septuaginta libris Barcinonibus, quae sunt praetium venditionis per dictos Onophrium Arnaudias, et Francisca, Andreu, et Arnaudias, patrem et filiam vobis, et vestris perpetui factae, et firlatae, de totis illis domibus ex abim usque in calum cum duobus portalibus extra in carreria publica infra, aperientibus, cum envano in eis constructo, sitis in presenti civitate Barchinonae in vico dicto den Grony, satis propi vicum Maris large designatis et confrontatis in instro dictae venditionis recepto paenes notarium infrum die presenti, et ante istud et vigore facultatis, et potestatis per dictos patrem, et firlam Arnaudias vocis cum supracalendata venditione dattae et concertae, modoque infro, et sub pacto cessionis infrae exsolvistvi mihi dicto notario sexdecim libras terdecim solidos, et decem denarios monetae Barchinonae, quae sunt pri tribus medys pensionibus cessis die vigessima septima mensis Desembris anni millessimi septingentessimi vigessimi quarti, vigessima septima die mensis Juny, et vigessima septima mensis Desembris, ani millessimi septingentessimi vigessimi quinti proxime dimirsi, et ratta decirta asque in diem presentem ex illo censu deducta responsione, presenti annuae decem librarum, quem anno quilibet in nuda perceptione binis terminis scilicet medietatem die vigessima septima mensis Juny, et alteram medietatem die vigessima septima mensis Desembris mihi, tu usugructuarui presenti, et administratore R. P. Misioni et dicto Conventui Sanctissimae Trinitatis, tu proprietarys dictus curritoris auris, dictae civitatis Mataronis, ratione conciderabilis quantitatis, in qua dvitor remansit, regio patrimonio, ratione, ad minis trationis salis, quid administravit in villa de Blanes, getinentiae quatuir decim jornalium dominu fodiae turae, parum plus vel minis, sciti in termino dictae civitatis mataronis, in loco nominato “La Fornenca”, large designati, et confrontati in et instro dicte emptionis, in linguae castellana conceptae, recepta paene notario infrum, die decima quinta mensis Juny nuperdimissi, et currentis anni, dictam quae emtionem revera feci pro vobis, et dictam, et gasta fistale de eis respectice, oblatam, et liberatam, ratione, et ad opus vestris et vestros obtuli, et respective acceptavi, et non ad opis mei, nec meos et centu triginta libras barchinoneses quae fuerunt pretium dictae emptionis, et duas libras, et quique solidos, ejusdem monetae, in quibus illas fructus fuerunt per expertos extimat es solvi, et de ponci, in thesoraria regy, extus, hujus Principatus, ex pecunis vestris, proprys, per vos, mihi ad dicti effectu traditis, et praedicta vera, esse, fateor medio juramento inro licet intrum dictae emptionis,e t apocae prety illaru, et stimationis fuctum pro, mihi solidirigantur, et meo nominae sint conceptae, et de vobis nec de veritate homoi, in eisde nulla mentio fiat, ja circo, volens super his bonam agnoscere fidem, quae in omnibus est praeferenda,r enuntiando primitus, rei uta non esse, et sic in veritate non contastere foloque malo, et actioni infactu, omnique alque juri, Gratis per me, et meos do, cedo, et mando, ac etiam transfero, et transporto vobis dicto Jacobo Pi et vestris, omnia jura si quae mihi competant, et competere deveant, et possint in presentis binis petys terrae, et in dicto emptiomns instro superius chalendato, ex dicta instciptione seu intuladione nomini mei, in dictis emtione, et apocis aaptositisquibus juribus possitis quibus juribus possitit, et caleatis vos, et vestris presentas binas petias terrae tenere, et possidere ego enim facio, et constituo vos unsuper et non recobare. Ad haec ego dictus Jacobus Pi laudans praedicta, humoi recognitionem, et bonae fidei agnitionem, de dicta emptione per vos dictu, Petrum Guañabens, de presents binis petus terrae, pro me, et nomine meo fai modo, et forma praedictis accepto. Actum.
Testes sunt Petrus Biniquet juvenis sartor, et Franciscus Cortés et Cruelles scriptor Barchinonae degentes.

Die XVI mensis Septembris anno a Nativitate Domini MDCCXXVII Barchinonae.
Bernat Termes pages del lloch, y terme de Sant Adriá de Besos, y Joseph Canals pages del lloch y terme de Santa Maria de Badalona. Bisbat de Barcelona, anomenats, es a saber dit Canals per part dels cohereus de Francesch Gener difunct candeler de cera de la present ciutat, y dit Termes per part de Miquel Rigalt argenter, ciutadá de Barcelona. Los quals mitgensant jurament per ells prestat, en ma, y poder del notari avall escrit han fet relació, que han vist y atentament reconegut, la heretat, y corral y hortas las pessas de terra axi campas, com de vinya plantadas de dita heretat, y segon llur pericia, una ni mes y conformes, y sens hacer rahó, de si aquellas, y dita casa, y forral estan subgectes o no a la prestació de censos, y censals, y catastros y a altres mals, y carrechs, han estimat ditas pessas de terra en la quantitat de quatre mil y siscentas lliuras barcelonesas, y la dita casa y vorral de dita heretat, en la quantitat de setcentas lliuras de dica moneda, y exa digueren, ser la relació feyan segons lo jurament per ells prestat. De quibus presente me notarium infro et presentibus pro testibus Patrono Philippo Marés cive, et Josephi Fagueras juvene aurifice Barchinonae degente, ad saec vocatis, et assumptis, pro tu superius continetur.
Paene me Antonium Cassany notarium.